Waar staat W4A voor?

De stichting Wikveld 4 Africa staat voor:

Door kinderen, voor kinderen

Dit motto zegt eigenlijk alles: Wikveld 4 Africa wil een verbinding maken tussen kinderen in Empel en Afrika. Bovendien streeft de stichting ernaar om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor ontwikkelingshulp in Oeganda. In de periode van 2008 tot en met 2014 heeft de stichting het weeshuis Immanuels haven in Gordon’s Bay (Zuid-Afrika) ondersteund. De stichting opereerde toen onder de naam W4SA (Wikveld 4 South Africa) en besteedde het ingezamelde geld aan projecten en materialen. Die projecten hadden direct betrekking op het verbeteren, uitbreiden van woon- en verblijfsomstandigheden van de kinderen in het weeshuis. De stichting werkte hieri samen met KLM Wings of Support. Meer informatie over deze periode, leest u hier.

In 2015 is de stichting van koers gewijzigd. In verschillende stemrondes, waarbij zowel de bewoners van Empel als de ouders en kinderen van ’t Wikveld betrokken waren, is er unaniem gekozen voor een nieuw doel: Arise & Shine in Oeganda. Na een verkennend bezoek in 2016 door Sanne Verhagen en Maartje Anzion, 2 leerkrachten van ’t Wikveld, is er in 2017 een eerste delegatie van 4 ouders met een van hun kinderen en 2 leerkrachten op werkbezoek gegaan naar de school van Arise & Shine in Oeganda. Meer over dit bezoek, leest u hier.

De stichting Wikveld 4 Africa heeft de visie dat dingen gemaakt door kinderen, zorgt voor meer beleving onder kinderen. Daarom omarmt de stichting, indien mogelijk, de inzet van kinderen van ’t Wikveld voor het goede doel. Deze inzet kan bestaan uit het (mee)organiseren van activiteiten, het knutselen van kunstwerkjes en het onderhouden van social media en communicatie. Ook kunnen andere creatieve ideeën die een bijdrage leveren aan dit project door kinderen ingebracht worden. De stichting zal ondersteunt de kinderen en begeleid ze bij de uitvoering hiervan.

Verbondenheid

De stichting wil vooral de kinderen van ’t Wikveld, de Empelse gemeenschap, maar ook andere geïnteresseerden bereiken en hen laten ervaren wat er aan ontwikkelingshulp gebeurd in Afrika. Dit sociale karakter van onze stichting zal altijd centraal blijven staan!

Plezier

Tevens wil de stichting plezier en gezelligheid uitstralen. Het valt het best te omschrijven als een koppeling tussen ontwikkelingshulp en gezelligheid.
Feestelijkheden (bijv. nieuwbouwfeest ‘t Wikveld), schoolactiviteiten (o.a. Musical) en activiteiten in de Empelse gemeenschap passen goed in het karakter van onze stichting. Door op zoek te gaan naar (feestelijke) activiteiten die passen bij het karakter van de stichting, hoopt de stichting een positieve bijdrage aan een dergelijke activiteit te kunnen leveren. Doel van deze bijdrage aan activiteiten is het vergroten van naamsbekendheid van de stichting, de positieve uitstraling van de stichting en het streven naar financiële ondersteuning voor het goede doel.