Kindcentrum’t Wikveld

 

Stichting Wikveld 4 Africa is sterk verbonden in en rondom het Kindcentrum ’t Wikveld in Empel (‘s-Hertogenbosch). Daarom kunt u onderstaand lezen wat de missie en visie is van dit Kindcentrum en waarom we elkaar versterken:

Missie (waar staan we voor):

Het Kindcentrum ‘t Wikveld draagt bij aan elke stap van ieder kind op weg naar volwassenheid. Want kinderen zijn de toekomst. Wij geloven in de ontwikkelkracht van kinderen. Daarom stimuleren wij actief de unieke groeimogelijkheden van kinderen tussen 0 en 13 jaar. Het is een ontmoetingsplaats voor alle kinderen uit onze samenleving, waarbij begrip, respect en zorg voor elkaar erg belangrijk is. Wij stellen hoge eisen aan het onderwijs (en educatie) en onze pedagogische zorg, zijn kritisch op onze kwaliteit. Wij leveren een toonaangevende bijdrage aan de talentontwikkeling van autonome en initiatiefrijke kinderen.

Visie (waar gaan we voor):

Het Kindcentrum is een rijke dynamische leeromgeving midden in de samenleving, de gemeenschap van ons dorp Empel. Het kind staat centraal. Kinderen ontwikkelen (mede) verantwoordelijkheidsgevoel en worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Op weg naar een pedagogische kindvisie die wordt gedreven door talent en ambitie, uitgaat van kansen (ontwikkelingsgericht). Op basis van onze kernwaarden en op basis van wetenschappelijke inzichten is een eigentijdse visie op ‘leren & ontwikkelen’ ontwikkeld. Dit als uitgangspunt voor het inrichten van het onderwijs (en educatie) en het inrichten van de professionele organisatie. Onze kernwaarden zijn “betekenisvol” (real life), “onderzoekend en handelend” (actief leren) en “doelgericht leren” (vanuit feedback)

Deze visie is het uitgangspunt van het dagelijks handelen van het team op ‘t Wikveld. Onze medewerkers zijn inspirerend, verbindend en ondernemend. Wij hebben actief verbinding met ouders, onderwijs en partners in de wijk. Daarom ondersteunen wij de stichting Wikveld 4 Africa.

 

Voor meer informatie over Kindcentrum ’t Wikveld, kijkt u hier.