Historie W4A

In de periode van 2008 tot en met 2014 heeft de stichting het weeshuis Immanuels haven in Gordon’s Bay (Zuid-Afrika) ondersteund. De stichting opereerde toen onder de naam W4SA (Wikveld 4 South Africa) en besteedde het ingezamelde geld aan projecten en materialen. Die projecten hadden direct betrekking op het verbeteren, uitbreiden van woon- en verblijfsomstandigheden van de kinderen in het weeshuis. De stichting werkte hierin samen met KLM Wings of Support. Meer informatie over deze periode van 2008 tot en met 2014 leest u hieronder:

In 2015 is de stichting van koers gewijzigd. In verschillende stemrondes, waar zowel de bewoners van Empel als de ouders en kinderen van ’t Wikveld betrokken waren, is er unaniem gekozen voor een nieuw doel: Arise & Shine in Oeganda. Na een verkennend bezoek in 2016 door 2 leerkrachten van ’t Wikveld, zijn er vanaf 2017 drie delegaties van onder meer 4 ouders met een van hun kinderen en 2 leerkrachten op werkbezoek gegaan naar de school van Arise & Shine in Oeganda. Meer over deze bezoeken en de behaalde resultaten, leest u hieronder: