WIKVELD FOR AFRICA

Nieuw doel

Wikveld for Africa is op zoek naar een nieuw goed doel! Lees hier alle informatie en meld een nieuw goed doel aan.

Door kinderen, voor kinderen

Dit motto zegt eigenlijk alles: Wikveld 4 Africa wil de kinderen van ’t Wikveld laten ervaren wat ontwikkelingswerk is. De kinderen aan wie de hulp wordt geboden, zijn in dezelfde leeftijd als onze basisschoolleerlingen. Het zijn de kinderen van ’t Wikveld zelf, die met begeleiding van onze stichting, deze hulp gaan bieden door het organiseren van activiteiten, het maken van knutselwerkjes of het onderhouden van de communicatie. De stichting Wikveld for Africa streeft ernaar om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor ontwikkelingshulp in Afrika. Momenteel gaat onze hulp naar Oeganda, naar de lokale stichting Arise & Shine. Vanuit onze oorsprong zijn we nauw verbonden aan het weeshuis Immanuel’s Haven in Gordon’s Bay (Zuid-Afrika).

Bijzondere
kinderen

We bieden onze hulp aan bijzondere kinderen. Bijzonder door hun achtergrond, afkomst, leefomstandigheden of beperkte mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen. Waar ook op de wereld. Met momenteel twee specifieke projecten: Immanuel’s Haven in Zuid-Afrika en Arise and Shine in Oeganda.

Rechtstreekse verbondenheid

Onze hulp wordt rechtstreeks geboden, dus zonder tussenkomst van tussenpersonen. Dat doen we bijvoorbeeld door de aanschaf van materialen of in de vorm van projectgerichte steun. Zo willen we de woon- en leefomstandigheden van deze kinderen verbeteren. Onder begeleiding van onze stichting wordt deze hulp op locatie geboden. Zo maken we een mooie verbinding tussen de kinderen, zodat ze meer begrip voor elkaar krijgen.

De stichting wil vooral de kinderen van ’t Wikveld, de Empelse gemeenschap, maar ook andere geïnteresseerden bereiken en hen laten ervaren wat er aan ontwikkelingshulp gebeurd in Afrika. Dit sociale karakter van onze stichting zal altijd centraal blijven staan!