Wikveld4Africa ondersteunt Kumbatio in Kenia!

Sinds oktober 2023 ondersteunt Wikveld4Africa stichting Kumbatio in Kenia. Stichting Kumbatio verstevigt de basis van het leven van kinderen in Kenia die geen veilig ‘thuis’ hebben, waardoor hun toekomst er positief en waardevol uitziet. Zij vinden namelijk dat elk kind, waar ook ter wereld, het recht heeft op te groeien bij haar of zijn ouders of andere liefdevolle familieleden. Hierbij zetten ze het belang van het kind altijd voorop. Wanneer het kind geen veilig ‘thuis’ heeft, zal hij of zij in Kiota children’s support center een tijdelijk ‘thuis’ kunnen vinden van maximaal 3 jaar. Het project ‘The Kiota Dream‘ zal hen hier alle ruimte voor geven!

Onderwijs van groot belang

Daarnaast vinden zij ook dat ieder kind de kans moet krijgen om minimaal de lagere en middelbare school af te ronden, zodat ze meer kans maken op de arbeidsmarkt of een eventuele vervolgstudie. Hiermee dragen wij bij aan het doorbreken van de cirkel van armoede. Hun eigen wens is vaak dat ze hun familie willen helpen of anderen die in dezelfde situatie zitten als waarin zij hebben gezeten.

Meer informatie over Wikveld4Africa

Wikveld4Africa wil een verbinding maken tussen kinderen in Empel en Afrika. Je kan hier meer lezen over Wikveld4Africa.