Wat is Arise & Shine?

w4sa wikveld arise and shine

Arise & Shine uit Oeganda is het huidige goede doel van Wikveld 4 Africa. Arise & Shine (AASU) is in 2010 gesticht door Sharon Nyanjura die toen 26 jaar was. Zij is een Oegandese vrouw die opgroeide in een kindertehuis en door financiële steun uit de westerse wereld kon studeren aan een Oegandese universiteit. De kans die zij daarmee heeft gekregen zet ze nu in om de mensen om haar heen te helpen die nauwelijks kansen krijgen. Met haar Oegandese medewerkers – en geholpen door westerse vrijwilligers – werkt zij o.a. in een nabij gelegen school en in het Baby Care Home voor kansarme kinderen. Wikveld 4 Africa ondersteunt de school in de Village, gelegen in Kibuye.

Namens Sharon Nyanjura, directrice van Arise & Shine, ontvingen wij haar reactie op de nieuwe samenwerking tussen Arise & Shine en W4A:

Lieve medewerkers, ouders en kinderen van ´t Wikveld,

Uit het diepst van mijn hart wil ik vanuit de hele organisatie Arise and Shine Oeganda jullie bedanken voor deze grote kans. We kunnen zoveel hulp gebruiken. Zo hebben we extra klaslokalen nodig, een toilet voor de school, lesmaterialen en nog zoveel meer. Ik weet zeker dat we met jullie hulp deze problemen kunnen oplossen. Ik heb het goede nieuws gedeeld met de kinderen van Arise and Shine en geen woorden kunnen beschrijven hoe blij ze zijn. Ze zijn jullie zo dankbaar voor deze kans. Door jullie hebben ze nu hoop dat hun school alleen maar beter wordt. Het studeren onder bomen is niet makkelijk vooral niet in het regenseizoen. Daarnaast worden kinderen ziek doordat er geen toilet is en daardoor veel bacteriën zich verspreiden rondom school. Woorden kunnen niet beschrijven hoe dankbaar we zijn. We kijken ernaar uit om met jullie te gaan ontdekken wat we de komende jaren samen kunnen bereiken. Ik wens jullie en de hele school een heel mooi eind van het jaar toe en een hele mooie start van het nieuwe jaar. De beste wensen vanuit Oeganda.

Liefs,
Sharon Nyanjura

April 2020: UPDATE ARISE & SHINE OEGANDA

Het bestuur van Wikveld4Africa heeft regelmatig contact met het bestuur van AASU, ook nu in Corona-tijd. Oeganda is één van de laatste landen dat door het Corona-virus werd getroffen. Mensen beschermen zich, net als in Nederland, door het vaker wassen van hun handen, afstand houden (1 meter in plaats van 1,5 meter!) en geen contact met zieke mensen. Het aantal geïnfecteerde personen is in korte tijd snel opgelopen. De regering stelde daarom een volledige lockdown per eind maart.

Groot verschil met Nederland is dat mensen vrijwel direct honger lijden omdat zij geen werk hebben. Geen werk betekent geen inkomsten en bovendien worden eten, medicijnen en andere goederen snel duurder. Door het volledig stilvallen van het openbare leven en dus ook het vervoer, komen mensen met serieuze gezondheidsklachten in de problemen. Zo sterven er meer mensen thuis, zonder medische hulp of medicijnen. Een maatschappelijk vangnet, zoals in Nederland, ontbreekt in Oeganda.

Vanwege het sluiten van de scholen zijn, ook voor de kinderen van de basisschool van AASU, de gevolgen direct merkbaar:

  • Dit schooljaar zijn er 7 nieuwe leerlingen niet geregistreerd omdat de opgestarte aanmeldprocedure, niet kan worden afgerond;
  • Een leerling kan niet aan school werken omdat hij, van zijn ouders, tweemaal daags lange tijd moet werken op het land;
  • Vertraging in de salarisbetaling van de leraren omdat de schoolbijdrage per leerling niet kan worden betaald;
  • Achterstand in de schoolresultaten. Thuis leren betekent dat die kinderen die extra aandacht nodig hebben, die ondersteuning momenteel niet kunnen krijgen. Contact tussen leerkracht en leerling is niet mogelijk;
  • Enkele leraren zijn op school gebleven. Door beperkte financiële middelen is er voor hen een gebrek aan eten ontstaan.

Naast deze directe impact op de leerkrachten en leerlingen van Arise & Shine verwacht men op lange termijn ook effecten. Zo is er een risico dat niet alleen de sponsorgelden verminderen of vertragen maar ook dat vrijwilligers niet kunnen reizen naar en van Uganda.

Wikveld 4 Africa biedt met heel ons hart morele steun aan de kinderen, leerkrachten en betrokken bij AASU. Volg de website en social media voor actuele ontwikkelingen.