ANBI erkend

DE HOOFDLIJNEN VAN HET ACTUELE BELEIDSPLAN:
Het actuele beleidsplan van de stichting Wikveld for Africa is gebaseerd op drie beleidsuitgangspunten.

Voor kinderen, door kinderen
Wij willen de kinderen van ’t Wikveld laten ervaren wat ontwikkelingswerk is. De kinderen aan wie de hulp wordt geboden, zijn in dezelfde leeftijd als onze basisschoolleerlingen. Het zijn de kinderen van ’t Wikveld zelf die helpen, onder begeleiding van onze stichting, door het organiseren van activiteiten, het maken van knutselwerkjes of het onderhouden van de communicatie.

Bijzondere kinderen
We bieden onze hulp aan bijzondere kinderen. Bijzonder door hun achtergrond, afkomst, leefomstandigheden of beperkte mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen. Waar ook op de wereld. Met momenteel twee specifieke projecten: Immanuel’s Haven in Zuid-Afrika en Arise and Shine in Oeganda.

Rechtstreeks
Onze hulp wordt rechtstreeks geboden, dus zonder tussenkomst van tussenpersonen. Dat doen we bijvoorbeeld door de aanschaf van materialen of in de vorm van projectgerichte steun. Zo willen we de woon- en leefomstandigheden van deze kinderen verbeteren. Onder begeleiding van onze stichting wordt deze hulp op locatie geboden. Zo maken we een mooie verbinding tussen de kinderen, zodat ze meer begrip voor elkaar krijgen.

Stichting Wikveld for Africa is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI-instelling. Hiermee komen uw giften wellicht in aanmerking voor belastingaftrek Lees hier meer over de voordelen voor u.

Het beloningsbeleid van de instelling:
De Stichting Wikveld for Africa kent geen werknemers en keert geen enkele vorm van beloning uit. De stichting verstrekt geen
representatievergoeding, lease- of bedrijfsauto, lening, voorschotten of garanties. Ook reiskosten binnen- en buitenland worden niet door de stichting vergoed. Alle donaties komen, met uitzondering van administratiekosten en kosten voor fondsenwerving, geheel ten goede aan onze ontwikkelingsprojecten.

Stichting Wikveld for Africa voert een transparante financiële verantwoording. Download hier de financiële verantwoording van de stichting:

Financiële verantwoording W4SA 2023 (tm 31 december 2023)

Link naar giften naar ANBI (zakelijk):
hier

Link naar giften naar ANBI (privé):
hier